Privacy statement

LeuksteHorloges.nl respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken persoonlijke informatie alleen om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. LeuksteHorloges.nl zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Eventueel door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. LeuksteHorloges.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies kunnen informatie geven met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Ook kunt u de cookies op ieder moment aan- of uitschakelen in de webshop.